banner_subpage.png


Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi, urządzeń, akcesoriów sieciowych do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej".

DO POBRANIA: