banner_subpage.png


Internet rzeczy

Inteligentne samochody, inteligentne zegarki, inteligentne termostaty - prawdopodobnie ostatnio słyszałeś niektóre z tych terminów i na pewno będziesz je słyszeć coraz częściej. Ale czym one są i co sprawia, że są tak inteligentne?

Urządzenia te są częścią nowej kategorii produktów, które tworzą tzw. Internet Rzeczy (Internet of Things, w skrócie IoT). IoT przede wszystkim odnosi się do połączenia tych codziennych przedmiotów z Internetem i ze sobą nawzajem w celu ułatwiania życia ich użytkownikom.

W takim połączonym świecie samochód podczas jazdy może przekazać domowi, że jesteś tylko pięć minut drogi od niego, co spowoduje podkręcenie ogrzewania, włączenie światła na podjeździe, nastawienie wody na herbatę czy też włączenie ulubionej muzyki.

Ze względu na powszechność sieci internetowych obecnie odpowiednio wyposażone i zaprogramowane urządzenia typu lodówki, pralki i samochody mogą korzystać z połączenia internetowego do komunikacji z innymi urządzeniami, bez udziału człowieka. Może mieć to zastosowanie nie tylko w naszych domach - wyobraź sobie także rury wodociągowe, które powiadamiają miasto, że nastąpił wyciek lub czujniki w lesie, które zgłaszają zaprószenie ognia bezpośrednio do straży pożarnej.

Internet Rzeczy może sprawić, że nasze życie będzie dużo prostsze poprzez wyręczenie nas z wykonywania niektórych rutynowych czynności jak np. zakupy żywności, zarządzanie domem czy rodzinnym kalendarzem. Równocześnie największym wyzwaniem tej technologii jest zapewnienie prywatności zbieranych informacji oraz zachowanie kontroli nad miliardami urządzeń – tak, aby były one nie tylko użyteczne, ale też bezpieczne w użyciu.

Obrazek dekoracyjny