banner_subpage.png

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W TECHNIKUM  TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

I  semestr trwa od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (15  tyg.)

WRZESIEŃ

13  września 2023 r.   –-  spotkania z rodzicami  - godz. 17.00  

    13  września 2023 r. -   godz. 18. 15  – PIERWSZE  ZEBRANIE RADY RODZICÓW       s.302

LISTOPAD
22 listopada 2023 r. –  zebrania rodziców w klasach z wychowawcami – postępy uczniów w nauce oraz przekazanie   rodzicom informacji o przewidywanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, konsultacje z nauczycielami przedmiotów w sali gimnastycznej.
 

STYCZEŃ

 10   stycznia 2024 r.    -  godz. 17.00   – WYWIADÓWKA  (podsumowanie semestru)

II semestr  trwa od 2  stycznia 2024 r. do  21 czerwca 2024 r.   (21 tyg.)

FERIE ZIMOWE od 15 stycznia 2024  r.  do  28 stycznia 2024 r. 

 MARZEC  

20 marca 2024 r.     –  godz. 17.00    spotkania informujące o postępach w nauce, zagrożeniach ocenami niedostatecznymi (kl. V), konsultacje 
z nauczycielami przedmiotów w sali gimnastycznej.

15 maja 2024 r. – wg potrzeb, poinformowanie o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
                                                                          
Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2024 r.

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI – przydział sal

kl. 1 Ta – sala 7
kl. 1 Ti – sala 307 
kl. 1 Tc – sala 103 
kl. 1 Td – aula 
kl. 2 Ta – sala 106
kl. 2 Ti –  sala 108
kl. 2 Tc – sala 8
kl. 3 Ta – sala 6
kl. 3 Ti – sala 206
kl. 3 Tc – sala 207
kl. 4 Ta – sala 105
kl. 4 Ti – sala 306
kl. 5 TiP – sala 303
kl. 5 TaP – sala 5
kl. 5 TaiP – sala 302