banner_subpage.png

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W TECHNIKUM  TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM  2020/2021.

 

I  semestr od 1 września 2020r. do 31 grudnia 2020 r. (17 tyg.)


WRZESIEŃ

7,  8,  9 września - wychowawcy ustalą termin zebrania on-line z rodzicami i zebrania odbędą się nie później niż 9 września.
14. 09.20 r. - godz. 18.00 - PIERWSZE  ZEBRANIE RADY RODZICÓW - on-line

PAŹDZIERNIK

21.10.20 r. - godz. 17.00 - zebrania rodziców w klasach z wychowawcami - postępy uczniów w nauce

LISTOPAD

25.11.20 r. - godz. 17.00 - przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

STYCZEŃ

7 lub 8 stycznia 2021 - godz. 17.00 - WYWIADÓWKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    
II semestr trwa od 2 stycznia 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.   (21 tyg.) 

FERIE ZIMOWE OD 18 STYCZNIA 2021 r. DO 31 STYCZNIA 2021 r.

MARZEC

17.03.21 r. - godz. 17.00    zebranie wychowawców  z rodzicami

MAJ

12.05.21 r. - godz. 17.00 –   przekazanie informacji o postępach uczniów i realnych ZAGROŻENIACH  NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

                                                                      
Zakończenie roku szkolnego – 25  czerwca 2021 r.