banner_subpage.png

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W TECHNIKUM  TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM  2022/2023.

I  semestr trwa od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. (15  tyg.)

7   września 2022 r. - spotkania z rodzicami uczniów KLAS II, III, IV - godz. 17.00
21 września 2022 r. - spotkanie z rodzicami klas I - godz. 17.00
21 września 2022 r. - godz. 18. 00 - PIERWSZE  ZEBRANIE RADY RODZICÓW

LISTOPAD
16 listopada 2022 r. –  zebrania rodziców  w klasach z wychowawcami – postępy uczniów w nauce oraz przekazanie rodzicom

informacji o przewidywanych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

STYCZEŃ

11   stycznia 2023 r. - godz. 17.00 i 18.00 - WYWIADÓWKI   !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

II semestr  trwa od 2  stycznia 2023 r. do  23 czerwca 2023 r.   (21 tyg.)

FERIE ZIMOWE OD 13 LUTEGO 2023 r. DO  26 LUTEGO   2023 r.
MARZEC

29 marca 2023 r. - godz. 17.00 zebranie wychowawców  z rodzicami

24 maja 23 r. - godz. 17.00 - spotkania informujące o przewidywanych rocznych ocenach  z zachowania i  rocznych ocenach z przedmiotów.

Zakończenie roku szkolnego - 23  czerwca 2023 r.