banner_subpage.png

 

Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.

Osoby odpowiedzialne za organizację praktyk zawodowych w TTC:

Krzysztof Królak – kierownik szkolenia praktycznego email kkrolak@technikumcyfrowe.pl

Kontakt w sprawie praktyk: email:        praktyki@technikumcyfrowe.pl

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni:

dla klas po gimnazjum 

w klasie II - 160 godz. – 4 tygodnie;
w klasie III - 160 godz. – 4 tygodnie.

 

dla klas po szkole podstawowej 

w klasie III - 160 godz. – 4 tygodnie;
w klasie IV - 160 godz. – 4 tygodnie.

 

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klas trzecich Technikum Technologii Cyfrowych odbywają
4-tygodniowe praktyki zawodowe w terminie:

 

Klasa Termin
3TaG 15 listopad - 12 grudzień 2021 r.
3TiG 3 styczeń - 30 styczeń 2022 r
3TaP 14 luty - 13 marzec 2022 r.
3TiP 14 - marzec - 10 kwiecień 2022 r.
3TaiP 25 kwiecień - 22 maj 2022 r.

Miejsce realizacji praktyk zawodowych:

 • przedsiębiorstwa produkujące systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne oraz inne urządzenia cyfrowe lub materiały eksploatacyjne;
 • przedsiębiorstwa handlowe, sprzedające sprzęt komputerowy oraz pozostałe urządzenia cyfrowe w sposób stacjonarny i on-line; 
 • przedsiębiorstwa usługowe, zajmujące się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych lub wykonawstwem i administrowaniem sieci komputerowych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych;
 • przedsiębiorstwa serwisujące sprzęt komputerowy oraz zapewniające wsparcie techniczne lokalnie lub on-line;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem programów desktopowych i aplikacji internetowych;
 • przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjne różnego typu na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe działanie systemów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz infrastrukturą sieciową.

 

        Technikum ściśle współpracuje z sąsiadującym Technoparkiem Pomerania - organizacją wspierająca rozwój firm informatycznych. Dzięki temu współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy nie tylko współtworzą nowoczesny program nauczania i prowadzą praktyczne zajęcia z uczniami, ale także oferują im praktyki i staże we własnych firmach. Ponadto w zakresie praktyk zawodowych szkoła współpracuje z wieloma firmami zrzeszonymi z Klastrem IT.
        Szkoła posiada bazę firm, z którymi współpracuje w ramach realizacji praktyk zawodowych w zawodach: technik informatyk. Są to między innymi takie firmy jak:

 

 • w branży IT :  Globallogic, MVB, Sagra, Polbit, Askmerlin, Avid, Dige, Asseco, E-scs, Serwis eu, Urząd Miasta, Urząd Morski oraz wiele innych,

 

     Ustalone zostały terminy dostarczenia wypełnionych dokumentów: Podanie w sprawie praktyk, Zgoda zakładu pracy na odbycie praktyki (do pobrania ze strony szkoły)

3 TaG     w terminie do 15 października
3 TiG     w terminie do 15 grudnia
3 TaP      w terminie 15 stycznia
3 TiP       w terminie 15 lutego
3 TaiP     w termine do 15 marca

W ramach przygotowania do praktyki zawodowej:

 • wszyscy uczniowie przygotują swoje cv najpóźniej do dnia 30.10.2021 r. – można skorzystać z formularza Europass CV: pomocny link: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae (CV utworzone na stronie należy wyeksportować do pdf i w tym formacie wysłać, jeśli zostanie utworzone w innym formacie, nie będzie możliwości dokonania ewentualnych poprawek;
 • czniowie złożą do skarbnika lub przewodniczącego klasy po 10 zł na Dzienniczki Praktyk najpóźniej do dnia 30.11.2020.  Przewodniczący klas dostarczą złożone pieniądze do Kierownika Szkolenia Praktycznego, który zamówi Dzienniczki Praktyk w;
 • uczniowie nieubezpieczeni w szkole dostarczą indywidualne ubezpieczenie NWW do Kierownika Szkolenia Praktycznego, niektóre firmy żądają również ubezpieczenia OC – wszyscy uczniowie, których będzie to dotyczyło dokupią to ubezpieczenie indywidualnie i dostarczą do firmy w pierwszym dniu praktyki;


        Pod koniec września 2020 oraz w styczniu 2021 odbędą się spotkania z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego z p. Krzysztofem Królakiem, który zapozna z procedurą organizowania praktyk, regulaminem, sposobem prowadzenia Dziennika praktyk oraz odpowie na wszelkie pytania.
Wszystkie pytania i wątpliwości dotyczące praktyk zawodowych można wyjaśnić w pokoju 205 lub elektronicznie: praktyki@technikumcyfrowe.pl
Wszelkie dokumenty związane z praktykami wysyłamy tylko na w/w adres e-mail (nie na inne adresy lub przez dziennik).

 

Procedura zgłaszania samodzielnie znalezionych firm:

        Zachęcamy uczniów do podjęcia próby samodzielnego poszukania sobie firmy, w której chcieliby odbyć praktyki zawodowe we własnym zakresie. Będzie to okazja do zdobycia dodatkowego doświadczenia w obszarze poruszania się po rynku pracy (przygotowanie cv, rozmowa kwalifikacyjna, negocjowanie programu praktyk i zakresu obowiązków). Często jest to też możliwość ubogacania szkolnej bazy firm.
 

Przed pierwszą wizytą w firmie należy wydrukować dokumenty:

       W trakcie wizyty w firmie należy ustalić, czy firma może podpisać Umowę w zaproponowanej przez szkołę formie. Jeśli firma zgadza się na podpisanie zaproponowanej wersji Umowy, można poprosić o jej podpisanie i dostarczenie do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole w celu podpisania jej przez Dyrektora Szkoły. Należy również przedstawić opiekunowi praktyk ze strony firmy PROPOZYCJE PROGRAMU PRAKTYK i poprosić o zmodyfikowanie tego programu, dostosowując go do zakresu działalności firmy (niektóre treści i zadania zawodowe można usunąć z programu). Umowę oraz zmodyfikowany Program Praktyk w 2 egzemplarzach (dla firmy i dla szkoły) należy przedłożyć do zatwierdzenia w szkole najpóźniej na 10 dni przed terminem rozpoczęcia praktyk.
Dla uczniów, którzy nie podejmą próby znalezienia sobie firmy, szkoła przedstawi propozycję firm ze szkolnej bazy firm (po ustaleniu liczby niezbędnych miejsc praktyk i nawiązaniu kontaktu z firmami). Po dopasowaniu do firm uczniowie otrzymają podpisane przez Dyrektora Szkoły Umowy o Praktykę Zawodową i zgłoszą się do wybranej firmy na rozmowę kwalifikacyjną oraz w celu podpisania Umowy i zatwierdzenia Programu Praktyki Zawodowej, a następnie dokumenty te dostarczą do Kierownika Szkolenia Praktycznego w szkole