banner_subpage.png

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Technologii Cyfrowych odbywają
4-tygodniowe praktyki zawodowe w terminie:

2 TaG, 3 Ti w terminie 1 luty – 26 luty
2 TiG, 3Ta1 w terminie 1 marca – 26 marca
3Ta2 w terminie 12 kwietnia – 7 maja