Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2022 r.

3.

Ferie zimowe

  • 13 – 26 lutego 2023 r.

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników

28 kwietnia 2023 r.

6.

Egzamin maturalny – wg odrębnego harmonogramu

Od 4 maja 2023 roku do 23 maja 2023 rok

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzamin zawodowy:

Sesja Zima

Formuła 2019

  *  INF.03

- część pisemna od 10 – 14 stycznia  2023 r.

- część praktyczna – 16 - 19  stycznia 2023 r.

Formuła 2017

 *EE.09   EE.08

- część pisemna – 10 stycznia 2023 r.

- część praktyczna – 17- 18 stycznia  2023 r.  (EE.09)

                                  18 – 21 stycznia  2023 r. (EE.08)

 

 

Sesja Lato

  • INF.02 – pisemny : 2-7 czerwca 2023 r.
  • INF.02  - praktyczny : 12- 17 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

23 czerwca 2023 r.

12.

Ferie letnie

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.