I semestr

od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (17 tyg.)

WRZESIEŃ

8.09.21 r. – godz.1630 – zebrania rodziców uczniów klas pierwszych z wychowawcami

8.09.21 r.  – godz. 1730 - zebranie rodziów uczniów klas trzecich z wychowawcami

8.09.21 r.  – godz. 1830 - zebranie rodziów uczniów klas drugich i czwartych z wychowawcami

22.09.2021 r. - godz.1800 – PIERWSZE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

Ze względu na zmienną sytuację epidemiczną godziny zebrań w kolejnych miesiącach
będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.

PAŹDZIERNIK

20.10.21 r. – zebrania rodziców z wychowawcami – postępy uczniów w nauce

LISTOPAD

24.11.21 r.  – przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi

STYCZEŃ

12.01.22 r.  – WYWIADÓWKA!!!

II semestr

trwa od 3 stycznia 2022 r. do  24 czerwca 2022 r. (21 tyg.)

FERIE ZIMOWE od 31 stycznia 2022 r. do 13 lutego 2022 r.

MARZEC

30.03.22 r. – zebranie wychowawców z rodzicami

MAJ

18.05.22 r. – spotkanie rodziców  z wychowawcami -  przekazanie informacji o postępach uczniów i realnych zagrożeniach

Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.