banner_subpage.png


Technik informatyk

Technik informatyk to zawód otwierający szerokie perspektywy przed młodymi ludźmi. Absolwenci takiego kierunku kształcenia posiadają rozległe kompetencje, co pozwala podejmować pracę w wielu dziedzinach gospodarki. Informatycy poszukiwani są przez firmy niemal z każdej branży bazującej na sprzęcie IT i sieciach informatycznych. Jest to tendencja rozwojowa, a więc możliwości zatrudnienia rosną z każdym rokiem.

Czym się wyróżniamy? Nasze Technikum zostało objęte patronatem sąsiadującego Technoparku Pomerania. Pod okiem takich firm jak: Meelogic, SoftVig, Sagra Technology i Teonite nasi uczniowie będą zdobywać nowe umiejętności z zakresu IT. Otrzymają także szansę realizowania tam praktyki zawodowej i korzystania z bazy dydaktycznej oraz zaplecza technologicznego. Oferujemy zajęcia dodatkowe z dwóch zagadnień, które powstały w ścisłej współpracy z tymi firmami – internet rzeczy oraz aplikacje mobilne i internetowe.

Podczas zajęć w naszym Technikum nauczysz się między innymi:

 • montowania, modernizowania oraz rekonfigurowania komputerów osobistych,
 • instalowania i aktualizowania systemów operacyjnych i aplikacji,
 • konfigurowania i wykonywania konserwacji urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizowania oraz usuwania uszkodzeń sprzętowych podzespołów komputera osobistego oraz usterek systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwania z komputera osobistego danych użytkownika,
 • wykonywania projektów lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierania elementów komputerowej sieci strukturalnej, urządzeń i oprogramowania sieciowego,
 • montowania okablowania sieciowego,
 • konfigurowania ruterów i urządzeń zabezpieczających typu zapora sieciowa (ang. firewall),
 • monitorowania pracy urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzania kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizowania i usuwania przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektowania struktury witryny internetowej,
 • tworzenia stron internetowych,
 • wykonywania projektów graficznych witryn internetowych,
 • tworzenia i administrowania bazami danych,
 • zarządzania bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosowania instrukcji, funkcji, procedur, obiektów, metod wybranych języków programowania,
 • wykorzystywania języków programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

Do pobrania:

Obrazek dekoracyjny