banner_subpage.png

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Zgodnie z ustaleniami Rada Rodziców po podsumowaniu wszystkich wpływów nagrodziła trzy klasy, które zebrały najwięcej wpłat

 

SKŁAD RADY RODZICÓW
W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH 
W SZCZECINIE 
w roku szkolnym 2023/2024

Lp. Funkcja Imię  Nazwisko klasa nr telefonu adres e-mail
1. Przewodnicząca Agnieszka Popadowska 5 TiP 692 418 941 popaga69@gmail.com
2. Z-ca  Iwona Bielaj-Fras 3 Ti    
3. Sekretarz Anna Jaksina 4 Ti    
4. Członek Rady Rodziców Bogumiła Alenkowicz 1 Ta    
5. Beata Styś 1 Tc    
6. Natalia Owsianowska 1 TD    
7. Sebastian Ząbczyk 1 Ti    
8. Anna Kaszczuk 2 Ta    
9. Justyna Tosionko 2 Tc    
10. Marta Smolińska 2 Ti    
11. Katarzyna Centkowska 3 Ta    
12. Joanna Wierzbińska 4 Tc    
13. Agnieszka Benedyczak 4 Ta    
14. Agnieszka Krawczyk 5 TaP    
15. Wioletta Huszał 5 TaiP    

 

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym
2023/2024 wynosi 200 zł. Jeżeli do szkoły uczęszcza rodzeństwo, to
przysługuje 50% zniżka na ucznia.
Wpłat można dokonywać na podane niżej konto lub podczas zebrań z rodzicami.

Nr konta: 89 1160 2202 0000 0004 6736 5669

W tytule przelewu należy podać: RADA RODZICÓW PRZY TECHNIKUM
TECHNOLOGII CYFROWYCH, IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA