banner_subpage.png

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

 

SKŁAD RADY RODZICÓW
W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH 
W SZCZECINIE 
w roku szkolnym 2020/2021.

Lp.

Funkcja

Imię

Nazwisko

klasa

1.

Przewodniczący

Agnieszka

Popadowska

II TiP

2.

Z-ca

Michał

Misior

I Ta

3.

Skarbnik

Andrzej

Cielas

IV Ti

4.

Sekretarz

Kamila

Zdzikot

II TaP

5.

Członek rady rodziców

Robert

Andrzejewski

III Ta2

6.

Członek rady rodziców

Monika

Brylewska

IV Ta1

7.

Członek rady rodziców

Renata

Giersberg

IV Ta2

8.

Członek rady rodziców

Anna

Jaksina

I Ti

9.

Członek rady rodziców

Bogumiła

Kalinowska

II TaG

10.

Członek rady rodziców

Aneta

Kuczyńska-Lejk

II TiG

11.

Członek rady rodziców

Sebastian

Ząbczyk

II Ti

12. Członek rady rodziców Bogusław Przyjemski III Ta1
13 Członek rady rodziców Grzegorz Skrzypczak II Tai1

 

 

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2020/2021 wynosi 100 zł.
Wpłat można dokonywać na podane niżej konto lub podczas zebrania z rodzicami 21 października 2020 roku.

Nr konta:

89 1160 2202 0000 0004 6736 5669
W tytule przelewu należy podać: RADA RODZICÓW PRZY TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH