WYBORY PATRONA SZKOŁY 

W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINI

 

 

KANDYDACI NA PATRONA TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami kandydatów na patrona Technikum Technologii Cyfrowych oraz ich weryfikacji, Komisja Wyborcza jednogłośnie wybrała trzech kandydatów: 

 

Jacek Karpiński patronem

Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie


       Zakończyliśmy prace nad wyborem patrona Technikum Technologii Cyfrowych. Na przełomie marca i kwietnia 2023 r. cała społeczność szkolna miała możliwość oddania swojego głos w tej ważnej dla naszej szkoły sprawie. 
      Ogółem w głosowaniu wzięło udział 348 osób. Najwięcej głosów – 64% otrzymał Jacek Karpiński. Na Henryka Zygalskiego oddało swój głos 22%, a na Stefana Banacha 14% głosujących.
      Na czerwcowej sesji Rada Miasta Szczecin jednogłośnie przyjęła uchwałę nadającej Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie imię Jacka Karpińskiego. Oficjalna uroczystość nadania imienia oraz przekazania sztandaru TTC odbędzie się 12 października 2023 r.