WYBORY PATRONA SZKOŁY 

W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINI

 

 

KANDYDACI NA PATRONA TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH 

 

Po zapoznaniu się z propozycjami kandydatów na patrona Technikum Technologii Cyfrowych oraz ich weryfikacji, Komisja Wyborcza jednogłośnie wybrała trzech kandydatów: