banner_subpage.png

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

  W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE

 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. z poź. zmianami ) oraz statutu TTC  i Regulaminu Rady Pedagogicznej  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna ,  Radę  Rodziców i Samorząd Uczniowski

USTALAM

NASTĘPUJACE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH :

  • 15 PAŹDZIERNIKA  2021 R. (PIĄTEK)
  • 12 LISTOPADA        2021 R. (PIĄTEK)
  • 11 STYCZNIA 2022 R.  (WTOREK) –    Egzaminy zawodowe EE.09 i EE.08
  • 2 MAJA 2022 R. (PONIEDZIAŁEK)
  • 4 MAJA 2022 R. (ŚRODA ) – matura z j. polskiego
  • 5 MAJA 2022 R. (CZWARTEK) – matura z matematyki
  • 6 MAJA 2022 R. (PIĄTEK ) – matura z j. obcych
  • 3 CZERWCA 2022 R. (PIĄTEK)  - Egzamin zawodowy INF.02

                                                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                             Ewa Dobrzycka