banner_subpage.png

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
 W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego  (Dz. U. z 2017 r. z poź. zmianami ) oraz statutu TTC  i Regulaminu Rady Pedagogicznej  po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna ,  Radę  Rodziców i Samorząd Uczniowski

USTALAM

NASTĘPUJACE  DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 

  • 31 PAŹDZIERNIKA  2022 r. – poniedziałek- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 13 STYCZNIA 2023 r. – piątek - egzamin zawodowy INF.03 - pisemny (elektroniczny) dla  klas 4tag i 4 tig – formuła 2019
  • 17 STYCZNIA 2023 r. – wtorek – egzamin zawodowy praktyczny INF.03 - formuła 2019 dla klas 4tig i 4tag
  • 2 MAJA 2023 r. – ( wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych  
  • 4 MAJA 2023 r. ( czwartek) – matura z j. polskiego pp
  • 5 MAJA 2023 r. (piątek ) – matura z j. angielskiego  pp
  • 8 MAJA 2023 r. (poniedziałek ) – matura z matematyki pp
  • 7 CZERWCA 2023 r . (środa  )  - Egzamin zawodowy INF.02- formuła 2019- pisemny elektroniczny dla klas 3ta i 3ti.
  • 9 CZERWCA   2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
  • 14 CZERWCA 2023 r. ( środa ) – egzamin zawodowy praktyczny INF.02