banner_subpage.png


Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż stołów monterskich do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w Szczecinie w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej" .

DO POBRANIA: