banner_subpage.png


Konsultacje wojewódzkie Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej

           24 października 2022r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyły się wojewódzkie konsultacje Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. W spotkaniu wziął udział Jerzy Sołtysiak, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz Katarzyna Parszewska, starszy wizytator Wydziału Wspierania Edukacji, Analiz i Strategii Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Podczas konsultacji dyskutowano na temat „Polskiej szkoły XXI wieku”, telefonów w szkołach, hejtu, przemocy i oszustw, zaburzeń relacji międzyludzkich, rozproszenia uwagi i braku koncentracji oraz zdrowia psychicznego w szkołach – w szczególności dostępu do specjalistów, edukacji psychologicznej oraz utworzenia przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym.