banner_subpage.png


Drugie „Spotkanie z Innym”

      W lutym i marcu w kilku klasach drugich i trzecich naszego technikum odbyły się drugie warsztaty online w ramach projektu „Spotkanie z Innym. Tematem  były: „Badania DNA”, a ich celem: walka ze stereotypami. Podczas spotkania uczniowie rozmawiali o przodkach i pochodzeniu człowieka. Zobaczyli  też film z Projektu Genograficznego organizowanego przez Towarzystwo National Geographic. Film  opowiadał o eksperymencie opartym na badaniach DNA . Na ich podstawie okazało się, że wielu uczestników badań miało przodków pochodzących z tych samych krajów, mimo że obecnie mieszkali w różnych częściach świata.  Uczniowie dowiedzieli się też, kiedy pierwsi ludzie docierali z Afryki na inne kontynenty (szalki wędrówek). Te ciekawe lekcje o tolerancji i problemach globalnych przeprowadziła ponownie Pani Aleksandra Antonowicz-Cyglicka, której serdecznie dziękujemy za  zaangażowanie i czas, który nam poświęciła.