banner_subpage.png


WYCIECZKA DO SCHRONÓW
30 października uczniowie klas I. TTC wybrali się do mieszczącego się pod dworcem PKP schronu. Zwiedzanie odbyło się trasą II wojny światowej. Przewodnik opowiadał
m. in. o życiu w Szczecinie w czasie II wojny światowej, przemyśle wojennym i przymusowej pracy Polaków, zniszczeniach miasta w wyniku bombardowań oraz odgruzowywaniu Szczecina i pierwszych latach powojennych naszego miasta. Wyjście odbyło się w ramach lekcji EDB.