banner_subpage.png


Tematy warsztatów:

•        Diagnostyka zasilacza ATX komputera PC – badanie testerem oraz pomiary napięć multimetrem. Montaż zasilacza  w obudowie
i podłączenia zasilania do płyty głównej i podzespołów komputera – prowadzący J. Wochowski

•        Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem metody bezpośredniej za pomocą języka HTML oraz z wykorzystaniem metody WYSIWYG – prowadzący M. Dembińska

•        Tworzenie prostych aplikacji za pomocą programu App Inventor – prowadzący K. Królak

•        „Krabiki w środowisku sieciowym” - zajęcia montersko-diagnostyczne. Montaż okablowania i elementów sieci lokalnych; Wyszukiwanie i testowanie połączeń sieciowych; Rozpoznawanie elementów składowych sieci LAN; Zastosowanie narzędzi diagnostycznych – prowadzący M. Giedziun

•        Budowa dysku twardego, metody i narzędzia do testowania dysków twardych, odzyskiwanie i trwałe zamazywanie danych – prowadzący W. Biskupski

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje do 17 kwietnia 2018 r. kierownik kształcenia praktycznego K. Królak.

Liczebność każdej grupy szkoleniowe nie więcej niż 15 osób.

Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy! :) 

Plakat - warsztaty >>