banner_subpage.png


Konkurs miał zasięg wewnątrzszkolny i skierowany został do uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 6 oraz pierwszych i drugich Technikum Technologii Cyfrowych.
Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji w programie Power Point na temat  zgodny z nazwą
i celami konkursu. Praca konkursowa mogła być wykonana przez jedną lub maksymalnie dwie osoby.

Przy ocenianiu jury brało m.in. pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność merytoryczną i językową, uporządkowany i logiczny układ prezentacji, stronę graficzną i estetykę, pomysłowość i inwencję twórczą
oraz wkład pracy.

W konkursie wzięli udział uczniowie z klas: 1Ti, 2Ti, 2Ta1 i 2Ta2.
Na konkurs wpłynęło 8 prezentacji, najwięcej z klasy 2Ta1.  
Zdaniem jury wszystkie prace były interesujące i zgodne z tematem. Każda miała indywidualne walory.

 

Po długich obradach jury w składzie: Pani Dyrektor Ewa Dobrzycka, Pani Agata Ochrymiuk i Pani Hanna Misiewicz, wyłoniło zwycięzców:
 

1. miejsce – prezentacja Szymona Pasterza i Michała Krupy z kl. 2Ti,

2. miejsce – prezentacja Łukasza Worysza i Nikolasa Mazura z kl. 2Ta1,

3. miejsce – prezentacja Dominika Hrabi z kl. 1Ti.
 

Wyróżnienia otrzymały pozostałe prace następujących uczniów:

- Mateusza Plachy z kl. 2Ta1,
- Emila Domańskiego z kl. 2Ta1,
- Dawida Stankiewicza z kl. 2Ta2,
- Michała Hojki z kl. 2Ta2
- Michała Radelickiego z kl. 2Ta2.

 

Zgodnie z regulaminem wszyscy uczestnicy za udział w konkursie otrzymali oceny z matematyki
i historii. Zwycięzca otrzyma nagrodę specjalną Dyrektora Technikum Technologii Cyfrowych.
Ponadto zwycięska praca zostanie zaprezentowana całej społeczności uczniowskiej.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

W imieniu jury,

organizator konkursu:

Hanna Misiewicz