banner_subpage.png


W  ramach  projektu uczestnicy  mieli okazję praktycznie ugruntować wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Przeszli szkolenie z udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej przy użyciu defibratora AED. Dowiedzieli się również, w jaki sposób przy użyciu deski BOARD RESCUE zabezpieczyć poszkodowanego,  który  wpadł  do  wody  z  burty  jachtu, zapoznali się  z zasadami  udzielania  pomocy i transportu przy użyciu deski stabilizującej
oraz kołnierza stabilizującego. W trakcie szkolenia w basenie poznali i przećwiczyli  metody holowania.