banner_subpage.png

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

DYREKTOR

Ewa Dobrzycka

edobrzycka@technikumcyfrowe.pl

Wtorki godz. 1400-1500

WICEDYREKTOR

Ewa Niewczas

eniewczas@technikumcyfrowe.pl

Czwartki godz. 1500-1600

KIEROWNIK LABORATORIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Krzysztof Królak

kkrolak@technikumcyfrowe.pl

Środy godz. 1500-1600