banner_subpage.png

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

DYREKTOR

Ewa Dobrzycka

edobrzycka@technikumcyfrowe.pl

WICEDYREKTOR

Ewa Niewczas

eniewczas@technikumcyfrowe.pl

KIEROWNIK LABORATORIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Krzysztof Królak

kkrolak@technikumcyfrowe.pl