banner_subpage.png


Zasady sanitarne obowiązujące w TTC– tryb pełny stacjonarny

(Na podstawie wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych)

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie − rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja − przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans − minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena − częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka − w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie − przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
  2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga)
  3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  
  4. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów.
  5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
  6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.