banner_subpage.png


 

       Umowa patronacka pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym, Wydziałem Elektrycznym a Technikum Technologii Cyfrowych im. Jacka Karpińskiego w Szczecinie 

       Cieszymy się, że możemy poinformować Was o podpisaniu umowy patronackiej przez Dziekana Wydziału Elektrycznego prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Okarmę i Dyrektora TTC mgr. inż. Krzysztofa Królaka. 

       Dzięki temu partnerstwu Wydział Elektryczny ZUT umożliwi uczniom klas patronackim korzystanie z oferty naukowo-dydaktycznej oraz wszechstronny rozwój  intelektualny poprzez kontakt z kadrą naukowo-dydaktyczną i studentami Wydziału. Uczniowie będą mogli korzystać z zaplecza naukowo-dydaktycznego, brać udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych WE ZUT oraz w spotkaniach studenckich kół naukowych. 

ZUT1.jpg

ZUT2.jpg

logo2.jpg

WEZUT.png