banner_subpage.png


Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Zapraszamy uczniów TTC na rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 1 września 2021 r. wg harmonogramu:

  • klasy III godz. 900

III TaG – sala 105

III TiG – sala 106

III TaP – sala 103

III TiP – sala 8

III TaiP – sala 7

  • klasy IV i II godz. 1000

IV Ti – sala 6

IV Ta1 – sala 108

IV Ta2 – sala 107

II Ti – sala 103

II Ta – sala 5

 

  • klasy I godz. 1100 – sala gimnastyczna   

Przypominamy o obowiązujących zasadach sanitarnych:

  • noszenie maseczki na terenie szkoły (w przestrzeni wspólnej);
  • dezynfekcja rąk;
  • zachowanie dystansu.