banner_subpage.png


Pożegnanie maturzystów

       W sali konferencyjnej SPNT „Pomerania” 29 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy drugi rocznik uczniów kończących naszą szkołę. Podczas uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia technikum. Abiturienci, którzy uzyskali najwyższe średnie, otrzymali świadectwa z czerwonym paskiem oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Najlepszy absolwent TTC tradycyjnie już został wyróżniony pamiątkowym piórem. Abiturientom, którzy uzyskali najwyższe wyniki z egzaminów zawodowych, nagrody wręczył prezes SPNT pan Andrzej Feterowski.

     Opiekunowie Samorządu Szkolnego, koła teatralnego oraz koordynator projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+ podziękowali najbardziej zaangażowanym w podejmowane działania absolwentom.

    Zwieńczeniem uroczystości były wspomnienia wychowawców, program artystyczny oraz przemówienia wygłoszone w imieniu absolwentów, a także młodszych koleżanek i kolegów.

Pozostało życzyć – POWODZENIA  NA  MATURZE blush