banner_subpage.png


PODSUMOWANIE EGZAMINÓW 2022 (sesja letnia) – INF.02.

           W pierwszej dekadzie czerwca 2022 r. w Technikum Technologii Cyfrowych odbywały się egzaminy zawodowe dla uczniów klas trzecich w kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Do egzaminu przystąpiło 145 uczniów.

            Aby zdać egzamin zawodowy, uczeń musiał uzyskać minimum 50% pozytywnych odpowiedzi na teście w części pisemnej i 75 punktów z części praktycznej.

31 sierpnia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu udostępniła informacje o wynikach dla zdających egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Egzamin w części teoretycznej zdało 144 uczniów (99% zdawalności), uzyskując średnio 78%. W części praktycznej pozytywnie egzamin zdało 139 (96% zdawalności) przy średniej 95 pkt. (max 100). 
Odnosząc nasze wyniki do średnich uzyskanych w okręgu (woj. zachodniopomorskie, lubuskie i wielkopolskie) nasi uczniowie uzyskali dużo wyższe wyniki. 

 

cz. pisemna

cz. praktyczna

zdobyta kwalifikacja

OKE Poznań

93,8%

83,4%

80,5%

TTC

99%

96%

94%

 

                         Wszystkim gratulujemy i życzymy tak samo wysokich wyników na sesjach INF.03.