banner_subpage.png


OGŁOSZENIE WYNIKÓW MATUR 2024

      W dniu ogłoszenia wyników matur 2024, czyli 9 lipca, szkoły otrzymają świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach. Uczniowie będą mogli odebrać swoje dokumenty w szkole, w której zdawali egzaminy.

     Dokumenty wydawane będą przez wychowawców klas 9 lipca w godz. 10:00 – 12:00 w salach lekcyjnych na I. piętrze.

     Świadectwo dojrzałości należy odebrać osobiście, legitymując się dowodem osobistym. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możesz tego zrobić trzeba napisać upoważnienie. Nie jest wymagana wizyta u notariusza – wystarczy pisemna deklaracja, która pozwoli pracownikowi wydającemu dokument zidentyfikować osobę, która ma takie świadectwo odebrać. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz serie i numer dowodu osobistego. Wzór upoważnienia znajduje się w załączniku.