banner_subpage.png


MATEMATYCZNE PISANKI

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Po matematycznych choinkach czas na kolejny symbol świąteczny. Przecież nie ma Wielkanocy bez jajek, a tym bardziej bez pisanek! Oczywiście każdy z nas wie, jak wygląda kształt jajka. Nie jest on elipsą, ale jednak ma coś z nią wspólnego. Czy zatem można opisać matematycznie kształt jajka?

Jajowatych kształtów opisanych przez równania analityczne jest bardzo dużo (np. równania Cassiniego, Cayleya, Newtona, czy Keplera), nie wspominając już o innych możliwościach otrzymania podobnych kształtów, np. przez konstrukcje geometryczne (np. tzw.  jaja Thoma oraz jaja Mossa).

Aby otrzymać pisankę, jajko jednak należy przyozdobić, a każdą „ozdobę” można opisać matematycznie odpowiednim równaniem lub wzorem.

Zapraszamy do udziału w konkursie „Matematyczne pisanki”. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Technikum Technologii Cyfrowych. Warunkiem udziału jest samodzielne wykonanie w internetowym kalkulatorze graficznym DESMOS projektu pisanki, w taki sposób, aby wszystkie użyte krzywe i kształty opisane były odpowiednimi wzorami lub równaniami. Projekt należy wykonać na schemacie dostępnym pod linkiem https://www.desmos.com/calculator/631l0yet5u. Wykonane projekty jako link oraz wyeksportowany obraz w formacie png (rozmiar „duży kwadrat”; linia „cienka”) należy przesłać w terminie do 26 marca 2021 r. na adres atelesinski@technikumcyfrowe.pl. Najlepsze prace zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi, a także dodatkowymi ocenami z matematyki.

 

jaja.JPG