banner_subpage.png


KONKURS PLASTYCZNO-CYFROWY
Fundusze Norweskie i EOG - o tym się wie!

          Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasza szkoła wzięła udział w konkursie plastyczno-cyfrowym Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie! Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice cyfrowej. Szkoła zgłosiła do konkursu pracę Wojciecha Głogowskiego z klasy 3TA2, który wykonał stronę internetową na zadany temat. Ideą konkursu organizowanego przez NASK, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG), pod patronatem Ambasady Królestwa Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, jest zdobywanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych, które są tak ważne w dzisiejszym świecie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie maja 2021 r.