banner_subpage.png


GRUPA WSPARCIA

              Grupa Wsparcia dla osób potrzebujących pomocy z wybranych przedmiotów. Lista uczniów gotowych do pomocy zamieszczona jest w gablocie SU oraz na Teamsach w zespole Grupa Wsparcia. Życzymy owocnej nauki.

                                                                                      Samorząd Uczniowski

Grupa wsparcia.png