banner_subpage.png


 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych informuje, że egzaminy poprawkowe odbędą się 28 sierpnia 2023 roku  wg następującego porządku:

Godz. 9.00 – matematyka – sala nr 6

Godz. 12.00 – język polski – sala nr 8

Godz. 9.00   –  aplikacje desktopowe i mobilne – sala nr 304

Godz. 11.00 -  administrowanie bazami danych- sala nr 303

 

                                                                                              Życzymy powodzenia.