banner_subpage.png


Dzień Liczby Pi

    W ramach szkolnych obchodów „Święta Liczby Pi" w poniedziałek 15 marca 2021 r. na 4 godzinie lekcyjnej w klasach pierwszych, drugich i trzecich odbędzie się wykład (online) połączony z konkursem „Aktywnie słucham”. Zasadniczym celem jest promowanie matematyki i rozwijanie matematycznych zainteresowań uczniów. Regulamin jest dostępny na Teams w zespole „Szkolny chat”.  Zachęcamy do aktywnego udziału! Pamiętajcie: matematyka to królowa nauk.

 

dzien_liczby_pi.png