banner_subpage.png


Drużyna TTC najlepszą  drużyną akcji „Młodzieży Czytanie”

       20 grudnia br. Zachodniopomorska Kurator Oświaty Katarzyna Koszewska podsumowała konkursy tematyczne. W Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wręczyła, wspólnie z wicekuratorem Jerzym Sołtysiakiem, nagrody laureatom zorganizowanych przedsięwzięć. Naszej szkole przypadło w udziale szczególne wyróżnienie – Zachodniopomorska Kurator Oświaty przyznała reprezentacji TTC nagrodę dla najlepszej drużyny szóstej edycji „Młodzieży Czytanie”.