banner_subpage.png

 

Odpowiedzi na pytania wykonawców>>

 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż mebli i wyposażenia do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w Szczecinie w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej".

Zapytanie ofertowe>>

Opis przedmiotu zamówienia >> Załącznik 1

Formularz ofertowy>> Załącznik 2

Informacje o oferowanym produkcie>> Załącznik 3

Wzór umowy>> Załącznik 4

 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż stołów monterskich do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w Szczecinie w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej" .

Zapytanie ofertowe>>

Opis przedmiotu zamówienia >> Załącznik 1

Formularz ofertowy>> Załącznik 2

Informacje o oferowanym produkcie>> Załącznik 3

Wzór umowy>> Załącznik 4

 

Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi, urządzeń, akcesoriów sieciowych do szkolnych pracowni komputerowych dla TTC w ramach projektu "Wyposażenie Technikum Technologii Cyfrowych w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej".

Zapytanie ofertowe>>

Opis przedmiotu zamówienia >> Załącznik 1

Formularz ofertowy>> Załącznik 2

Informacje o oferowanym produkcie>> Załącznik 3

Wzór umowy>> Załącznik 4