banner_subpage.png

W ramach Miejskiego Programu Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy,

Technikum Technologii Cyfrowych realizuje następujące programy projakościowe:

  • programowanie w języku JavaScript,
  • programowanie w języku C,
  • programowanie w języku Java.

​​​​​Zajęcia z w/w programów prowadzą przedstawiciele firm GlobalLogic oraz SOFTMATE Mariusz Wiktorczyk.

 

ZAJĘCIA DOSKONALĄCE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE W TECHNIKUM TECHNOLOGI CYFROWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

RODZAJ ZAJĘĆ

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

1605-1650

Tworzenie stron internetowych

od 21 października 19 r.

E. Giedziun

WTOREK

1520

Programowanie w języku C

P. Czyleko

1520

sala 206

Szkolenie z instalacji i wdrażania systemów fakturująco-magazynowych, kadrowo-płacowych i księgowych firmy InsERT M. Chudziński

1610

Programowanie w języku C

P. Czyleko

Koło robotyki i programowanie arduino

co dwa tygodnie

K. Królak

Projektowanie i wydruki 3D

co dwa tygodnie

K. Królak

Programowanie w języku JavaScript

M. Wiktorczyk

1705

Programowanie w języku JavaScript

M. Wiktorczyk

ŚRODA

1520

Programowanie w Python

J. Wochowski

1610

Koło fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej

J. Wochowski

CZWARTEK

1520

Programowanie w języku C

P. Czyleko

Egzamin zawodowy EE.08, INF.02

co dwa tygodnie

M. Hypś

BHP, Działalność gospodarcza

ostatnie czwartki miesiąca

M. Śpiewak - Szyjka

1610

Zastosowanie bezpieczeństwa informatycznego, zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w ramach Cisco IT Essentials

M. Giedziun

Programowanie w języku C

P. Czyleko

Programowanie w języku JavaScript

M. Wiktorczyk

1705

Programowanie w języku JavaScript

M. Wiktorczyk

PIĄTEK

1200-1500

Dostęp do pracowni komputerowej 202 w celu ćwiczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych

M. Dembińska

1430-1630

ECDL ADVANCE : zaawansowane arkusze kalkulacyjne, zaawansowane bazy danych

M. Dembińska

 

PROGRAMY PROJAKOŚCIOWE W TECHNIKUM TECHNOLOGI CYFROWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

WTOREK 1520-1605 ECDL ADVANCE : zaawansowane arkusze kalkulacyjne, zaawansowane bazy danych M. Dembińska

ŚRODA

1430-1600

co druga środa

KOŁO TEATRALNE

E. Niewczas

1520

Programowanie w Python

J. Wochowski

1610

Koło fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej

J. Wochowski

CZWARTEK

1610

Zastosowanie bezpieczeństwa informatycznego, zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem komputerowym w ramach Cisco IT Essentials

M. Giedziun

PIĄTEK

1335-1420

Let’s Talk

I. Stępień

 

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA

PRZEDMIOT

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

800 - 845

Biologia

 Klasy pierwsze, Technikum – 5 letnie

Ewa Dobrzycka

1515-1600

Konsultacje dla rodziców

JUCHNOWICZ-ŁUCZAK LUCYNA

850-935

Matematyka

Kl. 3Ta1, 3Ta2, 3Ti, 1Tag, 1Tig, 1Tap, 1Tip

szczegóły na drzwiach sali 105

Hanna Misiewicz

1515-1655

pierwszy wtorek miesiąca i w razie potrzeb

Fizyka Wioletta  Sandomierska-Michalak

WTOREK

1515-1600

pierwszy wtorek miesiąca i w razie potrzeb

Historia + WOS

Ochrymiuk Agata

1425-1510

j. angielski

Małgorzata Płachta

1510-1600

1600-1630

Zespół SKS

Aleksandra Zielińska

1520

Sala 206

Systemy Operacyjne M. Chudziński
1520-1600 j. polski Ewa Niewczas

1605-1650

j. niemiecki

Małgorzata Krajewska

ŚRODA

1515-1600

środa i w razie potrzeb

EDB

Sławomir Nowak

1600-1645

Chemia + Biologia

Zofia Sokołowska

1610-1655

środa 1-3 miesiąca i w razie potrzeb

Witryny i aplikacje internetowe

Ewa Giedziun

 

1425-1510

 

UTK i EUK

Jarosław Wochowski

klasy 2 i 3; ELSK - klasy 1
Parzysta Środa 16.05 - 16.50

sala 203

MiKLSK Marcin Giedziun

CZWARTEK

wtorek 14.30-16.00 - sala 105,
- czwartek 1430-1600 - sala 105.

Matematyka

1TaiP, 2Ta1, 2Ta2, 2Ti

Arkadiusz Telesiński

1510

1 tag i tig sala 103

j. angielski Małgorzata Kujawaska
1515-1600 j. niemiecki Anetta Sadura

1515-1600

piątek i w razie potrzeb

j. angielski Małgorzata Kujawska

1520-1605

ostatni czwartek miesiąca

BHP, Działalność gospodarcza

Monika Śpiewak-Szyjka

PIĄTEK

1435-1520

j. angielski

Izabela Stępień

1 piątek w miesiącu, godz. 1420 - 1610

sala nr 5

j.polski Dominika Kotłowska-Wypych

1510-1555

piątek 1-miesiąca i w razie potrzeb

Podstawy przedsiębiorczości

Kl. 1TiG, 1TaG,

klasy drugie

Sylwia Gołąb

1510-1555

piątek 1-miesiąca i w razie potrzeb

Kompetencje społeczne

klasy trzecie

Sylwia Gołąb

 

W RAMACH MIEJSKIEGO TERMINARZA IMPREZ, KONKURSÓW I REJSÓW.DODATKOWO W SZKOLE DZIAŁA KOŁO ŻEGLARSKIE, KTÓREGO ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ

OPIEKUNEM KOŁA JEST PANI IZABELA IWANÓW.

TERMINY ZAJĘĆ, KTÓRE NIE ODBYWAJĄ SIĘ CO TYDZIEŃ ZOSTANĄ WYWIESZONE
NA DRZWIACH POSZCZEGÓLNYCH PRACOWNI.