banner_subpage.png

Ubezpieczenie EDU PLUS

Ubezpieczenie EDU PLUS to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmująca choroby oraz
nieszczęśliwe wypadki, które mają miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Następstwa nieszczęśliwego wypadku (NNW), który wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej lub choroby i ich następstwa, które zostały zdiagnozowane w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Rodzajów świadczeń określonych w opcjach dodatkowych D1-D16 rozszerzających zakres ubezpieczenia, jeżeli nie została opłacona dodatkowa składka.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

TABELA NORM
USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

Jak zgłosić szkodę?

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA
Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS - druk