banner_subpage.png

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW

LIST DO RODZICÓW

 

SKŁAD RADY RODZICÓW
W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH 
W SZCZECINIE 
w roku szkolnym 2019/2020.

Lp.

Funkcja

Imię

Nazwisko

klasa

1.

Przewodniczący

Sylwiusz

Mołodecki

I TiG

2.

Z-ca

Agnieszka

Popadowska

I TiP

3.

Skarbnik

Andrzej

Cielas

III Ti

4.

Sekretarz

Kamila

Zdzikot

I TaP

5.

Komisja rewizyjna

Anna

Dumała

I TaG

6.

Komisja rewizyjna

Małgorzata

Lal

III Ti

7.

Członek rady rodziców

Monika

Brylewska

III Ta1

8.

Członek rady rodziców

Małgorzata

Duda

II Ta2

9.

Członek rady rodziców

Renata

Giersberg

III Ta2

10.

Członek rady rodziców

Aneta

Kuczyńska-Lejk

I TiG

11.

Członek rady rodziców

Grzegorz

Niemczyk

I TaiP

12.

Członek rady rodziców

Bogusław

Przyjemski

2Ta1

13.

Członek rady rodziców

Sebastian

Ząbczyk

II Ti

 

Uprzejmie informujemy, że składka na Radę Rodziców w roku szkolnym  2019/2020 wynosi 100 zł.
Wpłat można dokonywać na podane niżej konto lub podczas zebrania z rodzicami 23 października 2019 roku.

Nr konta:

78 1320 1830 7800 0182 2000 0001
W tytule przelewu należy podać: RADA RODZICÓW PRZY TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH