banner_subpage.png

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE

 W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE

W CZASIE KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH LUB GRUPWYCH

 

Uczniu,

 • Otrzymujesz od 1 czerwca do 5 czerwca  możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Podczas zajęć grupowych może być max. 8 uczniów w sali  z zachowaniem 1,5 m-2 m odległości pomiędzy stolikami.
 • Zapoznaj się z harmonogramem konsultacji.
 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje z nauczycielem, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt dzień wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić
  w zastępstwie innego ucznia.
 • Zabierz  do szkoły własne przybory. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów (nie dotyczy konsultacji zawodowych).
 • W drodze do i ze szkoły korzystaj w środkach komunikacji z osłony na usta
  i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem  do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Podczas konsultacji, podchodząc do nauczyciela, załóż maseczkę.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

Nauczycielu,

 • Wyjaśnij uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Zorganizuj konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m-2 m  (1 uczeń – 1 stolik).
 • W miarę możliwości dopilnuj, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników.
 • Jeśli podchodzisz do ucznia, załóż maseczkę.
 • Wietrz salę, w której organizujesz konsultacje, co najmniej raz na godzinę.
 • Zwracaj uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.
 • Unikaj organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

 

 

Ewa Dobrzycka

Dyrektor Szkoły

  

 

Szczecin, dnia 29 maja 2020 r.