banner_subpage.png

Sprzedaż obiadów w roku szkolnym 2018/2019

Prosimy NIE DOKONYWAĆ WPŁAT

za obiady styczniowe w miesiącu grudniu.

Wpłaty za obiady styczniowe należy dokonać w dniach 01-03.01.2019 r.

Koszt jednego obiadu dla ucznia (drugie danie z napojem) wynosi 6,50 zł.

OPŁATY

Styczeń  (17 dni x 6,50 zł = 110,50 zł)                                   wpłaty 01.01.2019 - 03.01.2019

Luty (14 dni x6,5 zł = 91,00zł)                                                 wpłaty 23.01.2019 - 30.01.2019

Marzec(21 dni x6,5 zł = 136,50 zł)                                        wpłaty 20.02.2019 - 27.02.2019

Kwiecień(15 dni x6,5 zł = 97,50 zł)                                         wpłaty 20.03.2019 - 28.03.2019

                                                                                                                                          10-12 kwietnia (egzaminy gimnazjalne)

Maj (20 dni x6,5 zł = 130,00zł)                                             wpłaty 22.04.2019 - 26.04.2019

Czerwiec (13 dni x6,5 zł = 84,50 zł)                                      wpłaty 22.05.2019 - 30.05.2019

Dane do przelewu:

Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin

Nr konta

65 1020 4795 0000 9102 0368 7704

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę wraz z  informacją o dniach w których uczeń będzie jadł/nie będzie jadł obiadu.

Podstawą wydania karty obiadowej będzie potwierdzenie dokonania przelewu przesłane na

adres e-mail: obiady@technikumcyfrowe.pl

Nieobecność dziecka należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 na adres:

obiady@technikumcyfrowe.pl

Dzień zgłoszenia nieobecności nie podlega zwrotowi.

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu.