banner_subpage.png

 

W związku z zaistniałą sytuacją nadpłaty, za obiady niewykorzystane w miesiącu marcu,

zostaną zwrócone na konta z których były dokonane płatności. Zwroty zostaną zrealizowane do dnia 5 czerwca 2020 r.