banner_subpage.png

Sprzedaż obiadów w roku szkolnym 2018/2019

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia (drugie danie z napojem) wynosi 6,50 zł.

 

Obiady w miesiącu czerwcu będą wydawanie
w dniach03-14.06

Opłata wynosi 65,00 zł (10 dni x 6,50 zł).

Wpłaty należy dokonywaćw dniach27-30.05.2019 r.

 

Ze względu na koniec roku szkolnego prosimy o uwzględnienie nadpłat powstałych w miesiącach poprzednich.

Informację o wysokości nadpłat uczniowie otrzymają w dniach 22-24.05.2019 r.

 

 

 

Dane do przelewu:

Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin

Nr konta

65 1020 4795 0000 9102 0368 7704

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę wraz z  informacją o dniach w których uczeń będzie jadł/nie będzie jadł obiadu.

 

Podstawą wydania karty obiadowej będzie potwierdzenie dokonania przelewu
przesłane na adres: obiady@technikumcyfrowe.pl

 

Nieobecność dziecka należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 na adres:

obiady@technikumcyfrowe.pl

 

Dzień zgłoszenia nieobecności nie podlega zwrotowi.