banner_subpage.png

Sprzedaż obiadów w roku szkolnym 2019/2020

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia (drugie danie z napojem) wynosi 7,90 zł.

 

Prosimy nie dokonywać wpłat za obiady styczniowe w miesiącu grudniu. 

 

Wpłaty za obiady styczniowe należy dokonać w dniach 01 - 05 stycznia 2020 r.

 

OPŁATY

  Styczeń  (19 dni x 7,90 zł = 150,10 zł)                                     wpłaty 01.01.2020 - 04.01.2020

  Luty (10 dni x 7,90 zł = 79,00 zł)                                              wpłaty 23.01.2020 - 30.01.2020

  Marzec (22 dni x 7,90 zł = 173,80 zł)                                       wpłaty 20.02.2020 - 27.02.2020

 

Dane do przelewu:

Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin

Nr konta

65 1020 4795 0000 9102 0368 7704

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Podstawą wydania karty obiadowej będzie potwierdzenie dokonania przelewu przesłane na

adres e-mail: obiady@technikumcyfrowe.pl

 

Nieobecność dziecka należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 na adres:

obiady@technikumcyfrowe.pl

 

Dzień zgłoszenia nieobecności nie podlega zwrotowi.

 

Odpisy za zgłoszoną nieobecność dziecka zostaną rozliczone w kolejnym miesiącu.