banner_subpage.png

Sprzedaż obiadów w roku szkolnym 2019/2020

 

Obiady w miesiącu grudniu będą wydawanie
w dniach 02-19 grudnia

Opłata wynosi 110,60 zł (14 dni x 7,90 zł).

 

Wpłaty należy dokonywać w dniach 25-28.11.2019 r.

 

PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA OBIADY STYCZNIOWE W MIESIĄCU GRUDNIU.

Dane do przelewu:

Technikum Technologii Cyfrowych, ul. Niemierzyńska 17, 71-441 Szczecin

Nr konta

65 1020 4795 0000 9102 0368 7704

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

 

Podstawą wydania karty obiadowej będzie potwierdzenie dokonania przelewu przesłane na

adres e-mail: obiady@technikumcyfrowe.pl

 

Nieobecność dziecka należy zgłosić co najmniej dzień wcześniej do godz. 14.30 na adres:

obiady@technikumcyfrowe.pl

Dzień zgłoszenia nieobecności nie podlega zwrotowi.

Nadpłaty powstałe w wyniku zgłoszonej we właściwym terminie nieobecność dziecka zostaną zwrócone na koniec miesiąca przelewem na wskazane konto.