banner_subpage.png

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

W TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROYCH W SZCZECINIE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

 

 I semestr od 3 września 2018r. do 11 stycznia 2019 r. (17 tyg.)

 

WRZESIEŃ

12. 09. 18 r. – godz. 17.00 - zebranie rodziców uczniów z wychowawcami

(środa)

12. 09.18 r. - godz. 18 .30 – PIERWSZE ZEBRANIE RADY RODZICÓW

 

LISTOPAD

14 .11. 18 r. - godz. 17.00 – zebrania z rodzicami w klasach

                      godz. 18.00- 19.00- konsultacje z nauczycielami

                                           przedmiotów w sali gimnastycznej

GRUDZIEŃ

19.12.18 r. - przekazanie rodzicom informacji o realnym zagrożeniu ocenami ndst

 

STYCZEŃ

16 . 01.19 r. - godz. 17.00 –WYWIADÓWKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

II semestr trwa od 14 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019 r. (18 tyg.)

 

FERIE ZIMOWE OD 28 STYCZNIA 2019 R. DO 8 LUTEGO 2019 R.)

 

MARZEC

20.03.19 r. – godz. 17.00 zebranie wychowawców z rodzicami

 

MAJ

22.05.19 r. - godz. 17.00 –18.00 – spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach-

                    przekazanie informacji o postępach uczniów i realnych zagrożeniach

        godz.18.00 – 19.00 konsultacje z nauczycielami przedmiotów w sali gimnastycznej

 

 

Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.