banner_subpage.png

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI
W TECHNIKUM  TECHNOLOGII CYFROWYCH W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM  2019/2020.

I  semestr od 2 września 2019r.   do 31 grudnia   2019 r. (16 tyg.)

WRZESIEŃ  

18.09.19 r. - godz. 17.00  - zebranie rodziców uczniów z wychowawcami
(środa)

18.09.19 r. - godz. 18. 00 - PIERWSZE  ZEBRANIE RADY RODZICÓW

PAŹDZIERNIK

23.10.19 r. - godz. 17.00 - zebrania rodziców w klasach z wychowawcami – postępy uczniów w nauce

LISTOPAD

27.11.19 r. - godz. 17.00 - przekazanie rodzicom informacji o przewidywanych ocenach i zagrożeniach ocenami niedostatecznymi
                   17.30 - 19.00 -  możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów 

STYCZEŃ 

15.01.20 r. - godz. 17.00 - WYWIADÓWKA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

II semestr trwa od 7 stycznia 2020r.   do  26 czerwca 2020 r. (21 tyg.) 

FERIE ZIMOWE OD 10 LUTEGO  2020 r.  DO  23  LUTEGO 2020 r. 

KWIECIEŃ

01.04.20 r. - godz. 17.00 - zebranie wychowawców z rodzicami

MAJ 

20.05.20 r. - godz. 17.00 - 18.00 - spotkanie rodziców z wychowawcami w klasach - przekazanie informacji o postępach uczniów i realnych zagrożeniach 
                    godz.18.00 - 19.00 - możliwość konsultacji z nauczycielami przedmiotów 

Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 r.