banner_subpage.png

DYŻURY KADRY KIEROWNICZEJ

DYREKTOR

Ewa Dobrzycka

edobrzycka@technikumcyfrowe.pl

WICEDYREKTOR

Ewa Niewczas

 

eniewczas@technikumcyfrowe.pl

KIEROWNIK LABORATORIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Krzysztof Królak

 

kkrólak@technikumcyfrowe.pl