banner_subpage.png


ZASADY I HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Technikum Technologii Cyfrowych

w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

application-2076445_1280.png