banner_subpage.png

Kraje partnerskie projektu „NIE dla przemocy i dyskryminacji”
w ramach programu Erasmus+
01.09.2019r. – 31.08.2021r.

1. ONUR ATES ANADOLU LISESI Turcja, Samsun

1.jpg

      W szkole uczy się prawie 800 uczniów i pracuje 51 nauczycieli. Uczniowie są w wieku 15-18 lat.

    Szkoła położona jest w Atakum / Samsun - ponad milionowym mieście nadmorskim. Szkoła jest jedną z wybitnych szkół w okręgu. Jest to szkoła publiczna. Celem szkoły jest zapewnienie uczniom pomocy w zidentyfikowaniu ich głównych problemów. Szkoła pomaga poszukiwać rozwiązań, podnosić świadomość w celu przyczynienia się do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego kraju oraz przygotowania jej uczniów do wyższego wykształcenia, dla zawodu, życia i biznesu zgodnie z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Uczniowie codziennie uczęszczają na 8 lekcji po 40 minut. Matematyka, nauki społeczne, angielski, niemiecki, filozofia, muzyka, sztuka i WF to tylko niektóre z przedmiotów nauczanych w szkole. Szkoła znajduje się w centrum Atakum. Ma udogodnienia do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów, takich jak badminton, koszykówka, piłka nożna, siatkówka, taekwondo i tenis stołowy. W placówce zwraca się większą uwagę na działania społeczne, gdyż wierzymy, że jest to sposób na zwiększenie pewności siebie naszych uczniów. Budynek składa się z 24 sal lekcyjnych, biblioteki, siłowni, wydziału językowego, Sali konferencyjnej, kilku laboratoriów i bardzo wygodnej jadalni, a także dużego ogrodu z boiskiem i specjalnymi miejscami do gry w koszykówkę i siatkówkę, dzięki czemu uczniowie mogą cieszyć się wolnym czasem . Niedawno z powodu wojny w Syrii i Iraku pojawiła się niewielka liczba uczniów uchodźców. Dzięki otwartości naszych uczniów i przyjaznej atmosferze nie mają oni trudności z adaptacją.

      Niektórzy z naszych uczniów z sukcesem biorą udział w różnych konkursach oraz grach sportowych w naszym mieście, a także w całym kraju. Szkoła dołączyła do MUN (Modal United Nations) i zdobywa wiele osiągnięć i certyfikatów. Zależy nam, by nasi uczniowie mieli możliwość doskonalenia swoich umiejętności społecznych i językowych również za granicą. Chcemy, aby nasi uczniowie doskonalili swój angielski, poznawali nowe kultury i poznawali ludzi z innych kultur. W projekcie „NIE dla przemocy i dyskryminacji” uczestniczyć będzie około 10 nauczycieli oraz dyrekcja. Ich zadaniem będzie wsparcie uczniów, motywowanie ich oraz pomoc do adaptacji w międzykulturowych/międzynarodowych warunkach podczas wyjazdów w ramach projektu.

6.jpg

7.jpg

2. IPSSAR Enrico Mattei, Vieste, Włochy

2.jpg

      Dobrze rozwinięta turystyka wymaga międzynarodowych przygotowań od studentów. Erasmus + daje im możliwość porównania się z rówieśnikami z innych realiów i poprawy ich relacji z przedstawicielami innych krajów UE. Przygotowuje młodzież kulturowo i zawodowo, aspirujących do wykonywania wykwalifikowanej pracy w branży turystycznej - hotelach i restauracjach.

    Do "Mattei" uczęszczają uczniowie z Vieste, z prowincji Foggia, z sąsiednich regionów, a nawet z zagranicy. Główne przedmioty to: włoski, historia, matematyka, biologia, chemia, języki obce (angielski, francuski i niemiecki), turystyka, gastronomia, nauka o żywności, prawo i gospodarka, sport, religia. Instytut, który ma ponad czterdzieści lat doświadczenia w branży turystycznej i gastronomicznej, współpracuje z lokalnymi władzami. Od roku 2007/2008 uczestniczy w kilku projektach unijnych: Leonardo, PON (National Operational Plan), projekty językowe we Francji i Anglii. Instytut jest od 2013-2014 szkolnym centrum szkoleniowym w Apulii dla projektów ERASMUS + 2014-2020. Głównym celem szkoły jest zwiększenie szans na zatrudnienie i umiędzynarodowienie poprzez ambitne programy nauczania w celu dalszego wejścia w świat pracy charakteryzujący się elastycznością i międzynarodowością. Dzięki nowym narzędziom technologicznym uczniowie różnych narodowości mogą wykonywać wspólne zadania. Mobilność umożliwia uczniom wyrażanie swoich pomysłów w różnych kontekstach wielojęzycznych, radzenie sobie z nieznanymi odbiorcami, celami i otoczeniem, radzenie sobie z nieoczekiwanymi sytuacjami. Jednocześnie uczniowie będą rozwijać nowe spostrzeżenia na temat własnej kultury narodowej, ponieważ praca nad projektem pozwala im doświadczyć wspólnych wartości, uświadomić sobie różnorodność i wciąż istniejące problemy w Unii Europejskiej przekazywane przez media, związane z płcią, rasą, dyskryminacją na tle religijnym. Kluczowy personel zaangażowany w projekt: Maria Clementina Siena - od 2007 roku pracuje z europejskimi programami uczenia się przez całe życie (Comenius i Comenius Regio). Mariangela Rosiello, jest referentem AEHT (European Association of Hotel Institutes). Uważamy, że projekty europejskie są właściwą drogą dla naszych współpracowników oraz naszych uczniów. Stwarza to możliwość uzyskania poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej; promowania (między) kulturowej integracji; poprawienia komunikowania się w językach obcych, w szczególności w języku angielskim, oraz promowania i usprawniania korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych.

8.jpg 

10.jpg 

3. LICEUL TEOLOGIC ORTODOX "N, STEINHARDT", Satu Mare, Rumunia

11.jpg

12.jpg    

    Szkoła obejmuje 4 poziomy edukacyjne: przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i liceum oraz kieruje się trzema kierunkami: teologią, filologią i pedagogiką. W skład kadry nauczycielskiej wchodzi 57 wykwalifikowanych nauczycieli. Łączna liczba studentów wynosi 621, w wieku od 3 do 18 lat. Przedmiotami nauczania są matematyka, język rumuński, biologia, historia, geografia, języki obce - francuski i angielski, fizyka, chemia, sport, muzyka, pedagogika i przedmioty teologiczne. Jako szkoła zawodowa z szerokim zakresem dziedzin objętych przedmiotami nauczania oraz biorąc pod uwagę aktualne kierunki i punkty zainteresowań każdego nowoczesnego systemu edukacji, uważamy, że mamy odpowiedni profil akademicki, aby pokryć potrzeby projektu, co w konsekwencji będzie prowadziło do poprawy w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji w naszej własnej szkole. Istnieje bezpośredni związek między współczesną sytuacją społeczną a dowolnym systemem edukacyjnym oraz jego bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami. Biorąc pod uwagę wskazany problem - dyskryminację i przemoc -uważamy za obowiązkowe następujące usprawnienia, mające zastosowanie do nas, jako instytucji, ale przede wszystkim do beneficjentów systemu edukacji.

1. angażowanie uczniów w zajęcia nieformalne i pozaszkolne,

2. opracowanie ich w oparciu o potrzeby i zainteresowania naszych uczniów.

    W ten sposób uważamy, że zanotujemy zmniejszenie negatywnych stwierdzonych aspektów i będziemy mogli przedstawić przykład dobrych praktyk dla naszych partnerów i społeczności lokalnej. Za najbardziej odpowiednie uważamy działania oparte na sporcie, sztuce (fotografii, muzyce, dramie), kształtowaniu postaw społecznych, kulturowych i empatycznych wobec otoczenia i samych siebie. Szkoła ma doświadczenie w projektach unijnych: 2017 - byliśmy koordynatorem projektu ERASMUS + "Lekcje demokracji: Debatujmy jak w Parlamencie Europejskim" 2012 - zwycięzca projektu Comenius "Daj mi znać: zjednoczony w różnorodności"

3.jpg

4. HSIODEIO GENERAL HIGH SCHOOL OF THESPIES, Thespies, Grecja

13.jpg

     Szkoła jest publiczną szkołą średnią, uczy się w niej ok. 85 uczniów i pracuje 15 nauczycieli. Nauczamy następujących przedmiotów: współczesny - starogrecki, historia, języki, nauki polityczne, matematyka, biologia, ICT, ekonomia, socjologia. Uczniowie uczestniczą w projektach dotyczących środowiska, kultury i lokalnej historii. Szkoła znajduje się na obszarach wiejskich w centralnej Grecji, niedaleko Aten. Szkoła uczestniczy w projektach e-twinningowych, aby promować europejską perspektywę, integrować innowacje w klasie poprzez interakcję z innymi krajami. W kontekście europejskim jaki daje Erasmus edukacja może odgrywać zasadniczą rolę w tworzeniu dojrzałych, demokratycznych obywateli, świadomych swoich praw i obowiązków, którzy będą walczyć o polepszenie swojego życia. Środowisko szkolne może być miejscem pielęgnowania, które promuje humanitarne ideały i wartości, miejsce, w którym młodzi ludzie mogą wyznaczać cele, współpracować, wprowadzać innowacje, rzucać wyzwania sobie i swojej wiedzy poprzez eksperymenty. Można to osiągnąć dzięki wiedzy eksperckiej, międzyprzedmiotowemu podejściu do dziedzin naukowych i odpowiedniemu wykorzystaniu nowych technologii. Tworzenie więzi między studentami różnych krajów, promowanie współpracy i wzajemnego zrozumienia jest kluczowe dla przyjmowania dobrych praktyk, metod skuteczności i zwiększania świadomości na temat współczesnych problemów globalnych poprzez wymianę pomysłów. Szkoła bierze udział w krajowych projektach związanych z:

• środowiskiem: środowiskowe i globalne zmiany klimatyczne, alternatywne formy turystyki, formy energii, produkty organiczne

• historią: lokalne dziedzictwo historyczne i archeologiczne.

• kulturą: projekty teatralne, muzyka w filmie, muzyka tradycyjna

• kwestiami społecznymi: życie społeczne, zdrowie psychiczne i problemy nastolatek, orientacja na pracę

• Sportem: uczniowie uczestniczą w regionalnych szkolnych grach sportowych.

      Nauczyciele są zaangażowani w swoją pracę i angażują się w działania na rzecz własnego rozwoju zawodowego (studia podyplomowe, edukacja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych). Udział szkoły w takim projekcie europejskim przyciągnie więcej uczniów do szkoły. Christou Theofano, Venizelou Irakleia, Rentzou Irene brały udział w projektach związanych z kulturą, historią, e-twinningiem i technologią (STEM). Wszyscy członkowie personelu mają wysokie kwalifikacje w swoich dziedzinach, mają doświadczenie w projektach krajowych i chętnie dzielą się pomysłami i praktykami z kolegami z innych krajów.

4.jpg

5. TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH, Szczecin, Polska

5.jpg

Technikum Technologii Cyfrowych powstało w 2017 roku. Wcześniej było to gimnazjum publiczne.

     Po zmianach w polskim systemie edukacyjnym szkoła została przekształcona w zawodową związaną z branżą IT. Obecnie uczymy ok. 300 uczniów w wieku 14-19 lat. Mamy około 40 nauczycieli. Uczymy w dwóch specjalnościach: Internet rzeczy i aplikacje mobilne. Szkoła współpracuje z Szczecińskim Parkiem Naukowo - Technologicznym. Zapewniamy szeroką gamę zajęć po lekcjach, w tym sport. Naszą mocną stroną są żeglarstwo i piłka nożna. Europa stoi  w obliczu kryzysu migracyjnego. Z jednej strony ludzie znają swoje prawo do spokojnego życia z drugiej, ze względu na stereotypy, boją się innych. Mogą one prowadzić do fałszywego przekonania, że wszystko, co jest różne, jest złe. Tylko dzięki lepszej znajomości możemy przełamać te stereotypy i przeciwdziałać dyskryminacji. Przystępując do projektu: "NIE dla przemocy i dyskryminacji" uważamy, że:

1. Możemy przełamywać stereotypy

2. Możemy zapobiegać uprzedzeniom i dyskryminacji

3. Możemy wskazywać, kształtować i wzmacniać pozytywne postawy

4. Możemy promować pozytywne inicjatywy poprzez wdrażanie zasad "fair play"

5. Podczas wspólne uprawianie różnych dyscyplin sportowych będziemy wdrażać kwestie dotyczące równości wobec płci, religii, pochodzenia lub zdolności fizycznych / mentalnych.

     Celem projektu jest nie tylko integracja uczniów z różnych krajów, ale także pokazanie, że każdy człowiek jest równy w swoich prawach. Wierzymy, że poprzez wykłady i ćwiczenia, będziemy w stanie to pokazać. Chcielibyśmy również wprowadzić definicje takie jak "Szerzenie nienawiści", "Dyskryminacja", "Przemoc" (fizyczna i psychiczna), "Fair Play", "Prawa człowieka", "Tolerancja". Jesteśmy przekonani, że świat jest bardziej interesujący, ponieważ jesteśmy różni. Mamy prawo być różni, ale także musimy zrozumieć różnicę między innymi. Może nam się to nie podobać, ale musimy to zaakceptować. Kluczowe osoby biorące udział w projekcie:

1. Izabela Stępień - Koordynator Erasmus-nauczyciel j. angielskiego,Liasion officer podczas finału wyścigów The Tall Ships 'Races 2016

2. Małgorzata Płachta - -nauczyciel j. angielskiego

3. Małgorzata Kujawska -nauczyciel j. angielskiego

4. Ewa Niewczas - wicedyrektor szkoły-nauczyciel j. polskiego; specjalista w dramie

5. Lucyna Juchnowicz – Łuczak – pedagog szkolny

6. Izabela Poppe - Iwanów - nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor żeglarstwa i kajakarstwa w Żeglarstwie  w Szczecinie, członek załogi statku Fryderyk Chopin, uczestnik The Tall Ships' Races 2013, 2016 r., instruktor Nordic Walking

7. Aleksandra Zielińska - nauczycielka wychowania fizycznego, instruktorka tańca towarzyskiego, aerobik/aqua aerobik, instruktor spinning/aquaspinning, insrtuktor pływania 8. Tomasz Michalczyszyn – nauczyciel wychowania fizycznego, trener UEFA, trener Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

   Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zapewnić najwyższej jakości zajęcia z żeglarstwa i piłki nożnej. Pragniemy pokazać, jak poprzez współpracę można walczyć z dyskryminacją i przemocą wśród młodzieży.

14.jpg     

15.jpg

Opracowanie: Izabela Stępień, koordynator projektu