banner_subpage.png

UWAGA KONKURS !

Ogłaszamy konkurs na baner informujący o tym, że Technikum Technologii Cyfrowych realizuje projekty europejskie w ramach programu Erasmus +.


Informacje, które powinny znaleźć się na banerze:
1.    Zwrot stwierdzający udział szkoły w projektach europejskich w ramach Erasmus+
2.    Logo Erasmus+
3.    Logo szkoły
4.    Inne znaki graficzne uzupełniające wizerunek, świadczące o europejskim wymiarze projektów
Docelowo baner będzie miał wymiary 1,5 x 3 m (poziomo) – proszę odpowiednio zeskalować projekt
Prace oddajemy w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku do p. I. Stępień do końca listopada 2019r.


Dla zwycięzcy nagroda rzeczowa!


                                                                                                     Zapraszamy do udziału, Zespół Erasmus