banner_subpage.png


12.03.2020
Komunikat  
W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zawieszam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Technikum Technologii Cyfrowych na dwa tygodnie od 12 do 25 marca 2020 r. Jednocześnie zalecam uczniom, aby w tym czasie pamiętali o swoim bezpieczeństwie w domu i unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, kina, centra handlowe) oraz przestrzegali zasad higieny i czystości pomieszczeń. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole(uzupełnij wiadomości, przeczytaj lektury, rozwijaj kompetencje). Proszę śledzić komunikaty GIS i MEN oraz dziennik elektroniczny i stronę internetową szkoły. Dyrektor Technikum Technologii Cyfrowych zawiesza z dniem 16 marca 2020 roku praktyki uczniów klas 3Ti i klasy 2Ti. Dyrektor TTC Ewa Dobrzycka. >> więcej

12.03.2020
Komunikat Dyrektora Wydziału Oświaty do Rodziców  
Rodzicu, ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka >> więcej

02.03.2020
„Erasmus Awareness Days” w TTC  
Społeczność Technikum Technologii Cyfrowych w dniach 27.01. – 07.02.2020 r. uczestniczyła w wydarzeniu „Erasmus Awareness Days”, które zostało zorganizowane z inicjatywy pięciu partnerskich szkół – uczestników programu Erasmus+ z Polski, Turcji, Grecji, Włoch i Rumunii. Wspólnie połączyliśmy siły w działaniach skierowanych przeciw przemocy i cyberprzemocy. >> więcej

09.02.2020
6 lutego w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej  
– Curie w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń klasy 2Ta2 – Wojciech Głogowski, który w roku szkolnym 2018/2019 otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą w szkole średnią ocen. Zaszczytny dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów wręczyli Wojtkowi – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Naszemu stypendyście gratulujemy, życząc dalszych sukcesów! >> więcej