banner_subpage.png


          Wszyscy uczestnicy próbowali swoich sił w strzelaniu do tarczy z broni długiej KBKS. Najodważniejsi zdecydowali się wypróbować precyzję swojego oka w strzelaniu do celu z pistoletu Glock17 oraz broni myśliwskiej śrutowej.