banner_subpage.png


Seminarium Szczecin EDU IT 2020

     W czwartek 30 stycznia uczniowie klas drugich i trzecich TTC wzięli udział seminarium Szczecin EDU IT 2020 zorganizowanym przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum i Technopark Pomerania. 
Ważnym punktem wydarzenia było podpisanie trzech porozumień o współpracy pomiędzy SSW Collegium Balticum a – Technoparkiem Pomerania, Technikum Technologii Cyfrowych oraz Technikum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.
Młodzież uczestniczyła w prelekcji i spotkaniach w panelach tematycznych prowadzonych przez specjalistów, którzy mówili o ciekawych wdrożeniach i nowych trendach technologicznych; wyjaśniali między innymi, na czym polega postawienie strony w chmurze,  działanie systemów operacyjnych w urządzeniach wbudowanych, przybliżyli zagadnienie sztucznej inteligencji. Każdy z paneli tematycznych kończył się quizem dla uczniów, a aktywny udział uczestników świadczył o zainteresowaniu poruszanymi kwestiami.