banner_subpage.png


Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "ZASTOSOWANIA LOGARYTMÓW W RÓŻNYCH DZIEDZINACH"

 

sejsmologia.JPG

 

     Szkolny konkurs „ZASTOSOWANIA LOGARYTMÓW W RÓŻNYCH DZIEDZINACH”  to jedna z  form korelacji międzyprzedmiotowej przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.  Jego celem było nie tylko poznanie przykładów wykorzystania logarytmów w różnych dziedzinach, ale również wyrabianie pozytywnego stosunku do matematyki i postrzegania jej jako dyscypliny naukowej, która znacząco stymuluje rozwój osiągnięć ludzkości.

           Konkurs miał zasięg wewnątrzszkolny i był skierowany do uczniów wszystkich klas naszego technikum.  Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji lub filmu. Przy ocenianiu prac jury brało m.in.  pod uwagę: zgodność z tematem, poprawność merytoryczną i językową, stronę graficzną, pomysłowość i wkład pracy.

           Najlepszą prezentację przygotował Łukasz Worysz z klasy 3 Ta1. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Zwycięzcy gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                             W imieniu jury organizator konkursu:

                                                                                                                                    Hanna Misiewicz