banner_subpage.png

 

       Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zdali pierwszy egzamin zawodowy w nowo utworzonym technikum. Ubiegłoroczni trzecioklasiści zmierzyli się
w czerwcu i lipcu z zadaniami teoretycznymi i praktycznymi sprawdzającymi wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji EE.08. 

       Mimo niełatwego czasu i trudności napotykanych przy tworzeniu nowej szkoły, wielu zdających osiągnęło dobry lub bardzo dobry wynik. Do egzaminu przystąpiło 100% trzecioklasistów, z czego część teoretyczną zdało 74% uczniów, a praktyczną 67%  – w tej części 34 zdających uzyskało wynik  w przedziale 90% – 100%.