banner_subpage.png


Komunikat

         Zgodnie z zaleceniami MEN z 22 grudnia 2020 r. zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny (§ 3 ust. 2 pkt 15 rozporządzenia). Osoby, które będą przyjeżdżać do Polski z zagranicy, aby wziąć udział w egzaminie, będą zobowiązane okazać funkcjonariuszowi straży granicznej podpisane przez dyrektora szkoły lub placówki zaświadczenie o tym, że uczestniczą w jednym z ww. egzaminów (§ 3 ust.3 pkt 2 rozporządzenia).
Uczniowie TTC zdający egzamin zawodowy 12 stycznia 2021 r. po stosowne zaświadczenie mogą zgłosić się do sekretariatu szkoły 29 i 30 grudnia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
                                                                                                                               Dyrektor TTC
                                                                                                                             Ewa Dobrzycka