banner_subpage.png


Kolejny międzynarodowy projekt – praktyki zawodowe w hiszpańskiej Granadzie

 

       Od 1 września 2020 r. Technikum Technologii Cyfrowych realizuje kolejny międzynarodowy projekt w ramach programu Erasmus +, tym razem dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego.

g1.JPG

      Projekt "Develop Hi Tech Professional Skills in the Multicultural Europe" jest wynikiem współpracy dwóch partnerów: Technikum Technologii Cyfrowych oraz InXecutive Management & Assistance Group z Granady, Hiszpania. Wspólne cele obu partnerów, zaangażowanie i entuzjazm pozwoliły na stworzenie wizji absolwenta szkoły informatycznej, który będzie wszechstronnie przygotowany do swojej przyszłej pracy zawodowej na rynku europejskim poprzez różnorodne działania w zakresie rozwijania jego wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. TTC jest placówką ogólnodostępną, a uczestnicy projektu to uczniowie z różnych środowisk i o różnym statusie społecznym. Szanse do udziału w projekcie mają wszyscy uczniowie naszego technikum. To motywacja, osobiste zaangażowanie i determinacja są wyznacznikami zakwalifikowania się do projektu. Projekt zaplanowany na dwa lata obejmie dwie czterotygodniowe mobilności – 40 uczniów TTC (dwie grupy po 20 osób) będzie miało możliwość wzięcia udziału w praktykach w hiszpańskich firmach informatycznych z regionu Andaluzja.

g2.JPG

   Do prac przy projekcie została zaproszona Círculo Tecnológico de Granada (www.ctgranada.es) należąca do On Granada Tech City (www.ongranada.com), stowarzyszająca 60% firm technologicznych w regionie Andaluzja i to ta instytucja będzie gościła uczestników projektu podczas praktyk zawodowych. Przyjmowanie beneficjentów oraz zwiększenie mobilności zawodowej na europejskim rynku pracy jest dla InXecutive Group i firm zrzeszonych w Círculo Tecnológico de Granada bardzo cennym doświadczeniem.

g3.JPG

            W październiku 2020 odbędzie się pierwszy nabór do projektu. Do składania wniosków zapraszamy uczniów klas trzecich. W wyniku postępowania rekrutacyjnego wyłonimy 20 osób, które odbędą praktyki w słonecznej Hiszpanii. Wszelkie szczegóły oraz wniosek można znaleźć w zakładce Erasmus na stronie TTC. Powodzenia!

Opracowanie: I. Stępień, koordynator projektu