banner_subpage.png


Erasmus Awareness Days
„Nie dla przemocy i cyberprzemocy”
27.01.2020r. – 07.02.2020r.

 

Data

Adresaci

Wydarzenie

Prowadzący

27.01. 2020

Godziny wychowawcze

Uczniowie klas pierwszych

Prelekcje p.t. „Zagrożenia współczesnej młodzieży; Odpowiedzialność karna nieletnich”

 

St. Sierż. T. Biegun

Inspektor ds. nieletnich

KP Niebuszewo

27.01.- 07.02

Cała społeczność TTC

Wystawa p.t. „Oblicza przemocy i dyskrymianacji wśród młodzieży w Polsce”

 

27.01. – 07.02.

Lekcje języka angielskiego

Cała społeczność TTC

Prezentacje p.t. „Oblicza przemocy i dyskrymianacji wśród młodzieży w Polsce”

 

Uczestnicy projektu Erasmus+,

p. M. Płachta,

p. I. Stępień

02.02.2020

Godziny wychowawcze

Cała społeczność TTC

Film i karta pracy: „Jak poradzić sobie z hejtem w sieci?”

Wychowawcy klas,

pedagog szkolny

07.02.2020

 

Uczniowie klas drugich i trzecich

Prelekcja p.t. „Cyberprzemoc –

fakty i mity”

Komenda Miejska Policji

 

„Erasmus Awareness Days” to inicjatywa pięciu partnerskich szkół programu Erasmus+:

Szczecin – Polska, Samsun – Turcja, Thespies – Grecja, Vieste – Włochy, Satu Mare – Rumunia

W dniach:

27.01.2020r, – 07.02.2020r. wspólnie łączymy siły  w działaniach skierowanych przeciw przemocy i cyberprzemocy.

    W ramach „EAD” uczniowie Technikum będą mieli okazję do wysłuchania prelegentów z policji nt. zagrożeń współczesnej młodzieży i odpowiedzialności karnej nieletnich (uczniowie klas pierwszych) oraz nt. cyberprzemocy – faktów i mitów krążących wokół tematu (uczniowie klas drugich i trzecich).

    W trakcie lekcji języka angielskiego będzie można poznać oblicza przemocy i dyskryminacji wśród młodzieży w Polsce – temat przybliżać będą uczniowie klas drugich – uczestnicy wyjazdu Erasmus+ do Samsun, Turcja. Prezentacja odbędzie się w języku angielskim i jest tą samą, którą zaprezentowano podczas wizyty w partnerskiej szkole.

Materiały z prezentacji były inspiracją do stworzenia wystawy o tym samym tytule.

Każdy z wychowawców otrzyma scenariusz lekcji wychowawczej n.t. „Jak poradzić sobie z hejtem w sieci” w oparciu o materiały video.

    W ostatnim dniu w hallu szkoły zostanie umieszczona „Blue Box” – niebieska skrzyneczka, do której uczniowie anonimowo mogą wrzucić kartkę z informacją n.t. problemu przemocy i dyskryminacji wokół siebie, oraz zasygnalizować wszelkie przejawy przemocy i dyskryminacji ze strony otaczających ich osób.