banner_subpage.png

AKTUALNE KOMUNIKATY

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Office 365 (aplikacja Teams) oraz i-dziennika, komunikatorów, aplikacji, platform edukacyjnych, poprzez które będą otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brać udział w lekcjach prowadzonych on-line.  Każdy uczeń otrzymał hasło dostępu do „wirtualnej klasy”.

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493) na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym nauczyciele poszczególnych przedmiotów przekażą zakres treści nauczania zaplanowany do realizacji do 8 kwietnia  2020 r.

Informuję, że pedagog szkolny i psycholog  pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa.  

Godziny pracy pedagoga szkolnego p. l. Juchnowicz-Łuczak  realizowane są w formie konsultacji i porad skierowanych do uczniów i rodziców w formie elektronicznej na adres ljuchnowicz@technikumcyfrowe.pl codziennie  w godzinach: 10.00 – 13.00

Godziny pracy psychologa p. S. Gołąb realizowane w formie konsultacji i porad skierowanych do uczniów i rodziców w formie elektronicznej sgolab@technikumcyfrowe.pl  i formie telefonicznej pod numerem: 692871558 w poniedziałki w godz. 10.00 do 13.00 oraz  czwartki od 15.00 do 17.00

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy uczniów do indywidualnych konsultacji : mdembinska@technikucyfrowe.pl

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 9:00-13:00 (Tel. 91-4212610)

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym szkolne boiska, sala gimnastyczna,).

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: ttc@miasto.szczecin.pl

Kontakt z dyrektorem szkoły, Ewą Dobrzycką: edobrzycka@technikumcyfrowe.pl

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej
w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

                                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                                                Ewa Dobrzycka

                                                                                                                                Dyrektor szkoły

Drodzy uczniowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego /obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Office 365 (aplikacja Teams) oraz i-dziennika, komunikatorów, aplikacji, platform edukacyjnych, poprzez które będziecie otrzymywać wszelkie materiały dydaktyczne, informacje oraz brać udział w lekcjach prowadzonych on-line.

Każdy z Was otrzymał hasło dostępu do „wirtualnej klasy”. Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności na zajęciach. Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę /stronę w dzienniku elektronicznym będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie!

Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

Godziny pracy pedagoga szkolnego p. l. Juchnowicz-Łuczak  realizowane są w formie konsultacji i porad skierowanych do uczniów i rodziców w formie elektronicznej na adres ljuchnowicz@technikumcyfrowe.pl codziennie  w godzinach: 10.00 – 13.00

Godziny pracy psychologa p. S. Gołąb realizowane w formie konsultacji i porad skierowanych do uczniów i rodziców w formie elektronicznej  sgolab@technikumcyfrowe.pl  i formie telefonicznej pod numerem: 692871558 w poniedziałki w godz. 10.00 do 13.00 oraz  czwartki od 15.00 do 17.00

Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem.

Kontakt z informatykiem: mdembinska@technikumcyfrowe.pl

                                                                                                                                  

                                                                                                                                Ewa Dobrzycka

                                                                                                                                Dyrektor szkoły